KWS
   
 

Hodowla nowych odmian ziemniaka - stacje hodowlane w polderach

Breeding of potatoes
Breeding of potatoes

Prace nad własną hodowlą ziemniaka rozpoczęliśmy w latach osiemdziesiątych. Wywodzące się z tamtych czasów programy do dziś służą nam jako solidna baza w tworzeniu nowych odmian.
Po krótkim okresie prowadzenia prac hodowlanych w okolicach Wierum (północna Fryzja) i Espel (Polder Północno-Wschodni), stacja hodowlana KWS POTATO B.V. została w roku 2000 przeniesiona do "krainy ziemniaka" w Emmeloord, gdzie warunki hodowli ziemniaka są optymalne.

Prace hodowlane - prowadzenie doświadczeń, badanie potencjału nowych odmian, dokonywanie selekcji - wszystko to wykonuje w naszej firmie grupa młodych, zaangażowanych pracowników.

Każdego roku produkowanych jest ok. 40 000 sadzonek nowych odmian ziemniaka. Część z nich pochodzi z hodowli innych firm hodowlano-nasiennych, część z hodowli amatorskiej. W bardzo wczesnej fazie rozwoju ci kandydaci na nowe odmiany wysyłani są do krajowych i zagranicznych odbiorców w przeszło 35 krajach, w celu przeprowadzenia doświadczeń i zebrania informacji o ich właściwościach i cechach - jakościowych i ilościowych.

Kandydaci, którzy wykazali się obiecującymi cechami przechodzą dalej i przekazywani są do rozmnożenia w kilku wybranych holenderskich gospodarstwach nasiennych w celu uzyskania większej ilości materiału do przeprowadzenia ścisłych badań na szeroką skalę. Badanie kandydatów na nowe odmiany obejmnuje również obserwację ich odporności na choroby grzybowe, wirusowe, bakteryjne oraz na nicienie.

Po około 10-15 latach pracy udaje się nam z tych 40 000 sadzonek uzyskać 1 lub 2 nowe odmiany, które wprowadzane są do obrotu. Na rynek dostają się tylko te odmiany ziemniaka, które wykazały się w badaniach i doświadczeniach najlepszymi wynikami.

Inwestycje w badania i rozwój owocują nowymi rozwiązaniami i innowacjami. W ostatnich czasach intensywnie pracujemy nad tematami odporności na choroby oraz jakości, szukając tej wiedzy w genach ziemniaka. Badania genetyczne umożliwiają selekcję specyficznych cech w bardzo efektywny sposób, bez konieczności stosowania modyfikacji genetycznych.