KWS
   
 

Rozmnażanie sadzeniaków ziemniaka

Kluczową część naszej działalności stanowi produkcja sadzeniaków ziemniaka. Holandia słynie na całym świecie z wysokiej jakości materiału siewnego ziemniaka. KWS POTATO B.V. dysponuje bogatym, wieloletnim doświadczeniem w produkcji sadzeniaków w najlepszych rejonach uprawy w Holandii. Największa część sadzeniaków pochodzi z lekkich do średnio gliniastych gleb północnej, północno-zachodniej oraz centralnej części kraju. Wielką zaletą tych regionów jest jest to, że znajdują się one w bliskości wybrzeża morskiego, co redukuje ryzyko wirusowych infekcji chorobowych.

Aż 70% całkowitej ilości sadzeniaków wyprodukowanych w Holandii eksportowanych jest do 60 krajów świata.

Produkcja sadzaniaków opiera się na przede wszystkim na kontraktach i na planowaniu produkcji z uwzględnieniem warunków pogodowych występujących w sezonie uprawy.

Produkcja sadzeniaków w stopniu przedbazowym prowadzona jest przez starannie dobraną grupę wyspecjalizowanych plantatorów, którzy dysponują solidnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Wyprodukowany przez nich materiał elitarny używany jest przez inną grupę plantatorów do produkcji sadzeniaków na eksport lub dla potrzeb rynku krajowego.

Większość plantatorów pracuje posługując się tradycyjną metodą selekcji klonów, jednakże coraz większego znaczenia nabiera system hodowli minibulw in vitro. Metoda ta używana jest przez rolników produkujących sadzeniaki w stopniu zarówno przedbazowym jak i bazowym.

Plantacje sadzeniaków zieminaka w stopniu przedbazowym usytuowane są w innych rejonach niż standardowe plantacje produkcyjne. Wiąże się to przede wszystkim z centralizacją produkcji materiału przedbazowego i próbą redukcji ryzyka związanego z wystąpieniem infekcji wirusowych.

Coraz częściej współpracujemy z rolnikami prowadzącymi produkcję nasienną w innych częściach świata aby zapewnić najwyższą jakość naszego materiału dla użytku lokalnych rynków. Zaletą takiej współpracy jest redukcja kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu jakości.

 

Jakość

Certyfikowanie materiału siewnego przeprowadzane jest przez powołane do tego  instytucje - w Holandii NAK, które stoją na straży kontroli jakości. Używanie materiału przedbazowego w Europie jest surowo kontrolowane, aby zwiększyć plony i sukcesy rolników kupujących sadzeniaki.
Aby zadowolić oczekiwania i wymagania naszych klientów posługujemy się, obok istniejącego urzędowego systemu certyfikacji, naszym własnym, wewnętrznym systemem kontroli jakości 

 

Nowe odmiany ziemniaka

Po wprowadzeniu nowej odmiany ziemniaka na rynek, odmiana ta reprodukowana jest najpierw przez wybraną grupę producentów materiału siewnego pod kontrolą i kierownictwem hodowców naszej firmy. Jednocześnie kilku producentów materiału przedbazowego rozpoczyna rozmnażanie pierwszej generacji w celu zapewnienia wystarczających ilości sadzeniaków danej nowej odmiany.

 

Wsparcie i doradztwo agrotechniczne

Obszary produkcji sadzeniaków kontrolowane i doglądane są przez wyspecjalizowanych agronomów z KWS POTATO B.V., którzy służą producentom  materiału siewnego radą na temat zbioru, przechowywania i pakowania sadzeniaków i zbierają techniczne informacje na temat optymalnych warunków uprawy, aby w ten sposób dysponować najlepszą wiedzą i informacją dla ostatecznych klientów - plantatorów ziemniaka.