KWS

Hodowla roślin

W procesie hodowli roślin tworzone są nowe odmiany o ulepszonych i utrwalonych cechach, jakich wymagają od nas nieustannie zmieniający się świat i zmieniające się rynki.

W latach siedemdziesiątych celem jaki stawiali sobie hodowcy ziemniaka były wyższe plony i adaptacja odmian do zjawiska† mechanizacji rolnictwa.
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych - odporność na choroby i szkodniki i lepsza przydatność do przerobu.
Wyższa wartość odżywcza odmian, odmiany o niskich wymaganiach oraz kierunki użytkowania niezwiązane z żywieniem są zadaniami na dziś.

Ogůlne cele w hodowli ziemniaka:

  • plon
  • jakość
  • odporność na choroby (grzybowe, wirusowe, bakteryjne) i szkodniki (insekty, nicienie)
  • wartość odżywcza
  • cechy agrotechniczne
  • inne cele