KWS
   
 

DOBRAVA KWS

Tolerancja na Rizomanię

Typ normalny

 

  • stabilnie plonująca odmiana o zrównoważonym plonie korzeni w stosunku do zawartości cukru
  • wysoki plon cukru i jego zawartość w korzeniach
  • odporność na Mączniak prawdziwy buraka
  • wyrównany kształt korzeni i równomierne wystawanie główek ułatwiające zbiór
  • zalecana do wcześniejszego zbioru, jeśli zachodzi taka konieczność

 

Ważniejsze cechy użytkowe (wyniki rejestracyjne COBORU 2016 - 2017):

Cecha Wartość bezwzględna % wzorca
Plon cukru w t z ha 14,74 101,31%
Plon korzeni w t z ha 91,1 101,45
Zawartość cukru (%) 18,2 101,11
% korzeni drobnych 1,0 83,3

 


 
KWS