KWS
   
 

GARDENIA KWS

Tolerancjyjna na Rizomanię i wysoka odporność na Chwościk buraka

Typ normalny

 

 

  • najwyższa odporność na Mączniak prawdziwy buraka wśród odmian zarejestrowanych w 2013 roku

  • bardzo wysoki plon korzeni, najwyższy wśród odmian zarejestrowanych w 2013 roku
  • gwarancja wysokiego plonu cukru z hektara
  • zalecana na późniejszy zbiór

 

 

Ważniejsze cechy użytkowe (wyniki rejestracyjne COBORU 2011 - 2012):

Cecha Wartość bezwzględna % wzorca
Plon cukru w t z ha 15,7 104,7
Plon korzeni w t z ha 93,7 109,8
Zawartość cukru (%) 17,9 96,2
% korzeni drobnych 2,4 100,0

 

 


 
KWS