KWS
   
 

LAVENDA KWS

Tolerancyjna na Rizomanię, odporna na Chwościk buraka

Typ normalny

 

 

  • podwyższona odporność na Mączniak prawdziwy
  • wysoki technologiczny plon cukru
  • bardzo wysoki plon korzeni przy zawartości cukru na poziomie wzorca
  • zalecana do zbioru w optymalnym terminie

Ważniejsze cechy użytkowe (wyniki rejestracyjne COBORU 2012 - 2013):

Cecha Wartość bezwzględna % wzorca
Plon cukru w t z ha 14,9 105,1
Plon korzeni w t z ha 90,9 106,4
Zawartość cukru (%) 18,3 100,0
% korzeni drobnych 0,9 112,5


 
KWS