KWS
   
 

PRIMAVERA KWS

Tolerancja na Rizomanię, bardzo wysoka odporność na Chwościk buraka

Typ normalny

 

  • podwyższona odporność na Mączniak prawdziwy buraka
  • wysoki i stabliny w latach plon korzeni
  • bardzo wysoki i stabilny plon cukru technologicznego
  • niska zawartość szkodliwego azotu w korzeniach
  • mała skłonność do wydawania pośpiechów
  • regularny kształt korzeni ułatwiający zbiór
  • mały udział korzeni drobnych

Ważniejsze cechy użytkowe (wyniki rejestracyjne COBORU 2011 - 2012):

Cecha Wartość bezwzględna % wzorca
Plon cukru w t z ha 15,0 104,4
Plon korzeni w t z ha 91,3 107,0
Zawartość cukru (%) 18,3 98,4
% korzeni drobnych 2,0 83,3


 
KWS