KWS
   
 

Dawka pierwsza (wiosenna dawka startowa)

Głównym celem stosowania startowej dawki azotu, w początkowym okresie wegetacji, jest przyspieszenie regeneracji zawiązków korzeni, liści i kwiatów u roślin rzepaku. Magazynowanie białek przyczynia się do rozwoju zawiązków przyszłych rozgałęzień bocznych.
Obliczając wysokość dawki startowej azotu należy wziąć pod uwagę stopień rozwoju plantacji oraz zawartość azotu mineralnego (Nmin) w glebie. Ilość nawozu należy dopasować do istniejących warunków, przy czym można założyć, że startowa dawka azotu powinna mieścić się między 80 a 120 kg N/ha.


Plantacje bujnie rozwinięte

  • Liście roślin rzepaku charakteryzuje mocny rozwój i niskie straty (10-12 liści/roślinę)
  • Bujnie rozwinięte plantacje rzepaku dysponują rezerwami azotu i mogą z tego powodu zostać nawiezione później

Dawka startowa N powinna zostać zredukowana do 30–40 % całkowitej ilości azotu; odpowiada to dawce ok. 60–80 kg N/ha.W ten sposób można zapobiec skłonności roślin rzepaku do zbyt wczesnego strzelania w pędy oraz do zbyt intensywnego wykształcania liści

Plantacje słabo rozwinięte

  • Na plantacjach, które po zimie wykazują słaby stopień rozwoju, powinno się unikać stosowania  zbyt wysokiej dawki startowej N, aby nie dopuścić do zbyt szybkiego przejścia roślin w fazę strzelania w pęd.
  • Nawożenie powinno wspomóc rozwój systemu korzeniowego oraz zawiązki pędów bocznych i kwiatów

Dawka startowa powinna wynieść 50% całego zapotrzebowania na azot; odpowiada to ilości ok.100 kg N/ha. Nawożenie  powinno nastąpić możliwie wcześnie w formie szybko i skutecznie działającej.
 
Plantacje normalnie rozwinięte

  • Rośliny rzepaku dobrze przezimowały i posiadają dobrze rozwinięte liście
  • Należy zabezpieczyć oczekiwany wysoki plon nasion i wystarczająco zaopatrzyć rośliny w azot

Podnieść startową dawkę azotu do 60% całkowitej ilości  w celu zabezpieczenia oraz przyspieszenia rozwoju już istniejących zawiązków rozgałęzień bocznych i kwiatów; odpowiada to dawce ok.120 kg N/ha.

Pierwszą dawkę nawozu można zwiększyć lub zmniejszyć, zależnie od sytuacji:

Dodanie lub obniżenie ilości nawozu przy pierwszej dawce:

  • Wysoki poziom plonowania (pow. 40 dt/ha)  + 20 kg N/ha
  • Gleba zimna, z mało dostępnym azotem  + 20 kg N/ha
  • Niski poziom plonowania (pon. 30 dt/ha)  - 20 kg N/ha

 
KWS