KWS
   
 

Obliczenie zapotrzebowania kukurydzy na składniki pokarmowe

W rubrykę "Wpisz zakładany plon ziarna t/ha*" wpisz średni plon uzyskiwany na danym polu z wielolecia + 10-15%. 
Kalkulator wyliczy pobranie poszczególnych składników na wytworzenie podanego przez Ciebie plonu, wartości obejmują ziarno i słomę razem.
Uwaga: od wyliczonego przez kalkulator zapotrzebowania należy następnie odjąć składniki dostępne w glebie (w tym z rozkładu materii organicznej jak słoma czy obornik).

 

Zapotrzebowanie kukurydzy na składniki pokarmowe

 

 
KWS