KWS
   
 

Obsługa siewników do siewu buraka cukrowego

Siew buraka cukrowego
Siew buraka cukrowego

Przed przystąpieniem do siewu buraka cukrowego należy zapoznać się z zasadami obsługi siewników punktowych, które znajdują się w instrukcji obsługi. Agroservice KWS pragnie zachęcić Państwa do zwrócenia uwagi na te czynności, które bezpośrednio wpływają na wschody, obsadę oraz warunki pracy maszyn w czasie pielęgnacji i zbioru.

 

Ustawienie szerokości międzyrzędzi

Prosto posiane rzędy są jednym z podstawowych warunków umożliwiających prawidłowe i łatwe wykonywanie zabiegów uprawowych w międzyrzędziach. Podobne znaczenie, zwłaszcza dla mechanicznego zbioru, ma szerokość międzyrzędzi stykowych. Powinna być ona równa szerokości międzyrzędzi ustalonych dla siewnika (najczęściej stosowana rozstawa rzędów wynosi 45 cm).

 

Nastawienie głębokości siewu

Jest to bardzo ważna czynność, która powinna być wykonana dla każdego zespołu wysiewającego. Do tego celu służy bardzo prosty przyrząd przedstawiony na rysunku 1. Podkładając go kolejno pod każdy zespół wysiewający można sprawdzić i dokładnie uregulować głębokość siewu.

siewnik gama kontrola glębokości
Rys.1. Kontrola głębokości siewu siewnika Gama.

 

Agregatowanie i ustawienie znaczników

Ciągnik zagregatowany z siewnikiem do siewu nasion buraka cukrowego powinien mieć zamontowane tylne koła z wąskim ogumieniem. Siewnik, po zawieszeniu na ciągniku, należy ustawić w ten sposób, aby ślady kół ciągnika znajdowały się w środku międzyrzędzi. Przy pomocy bocznych cięgieł powinno się likwidować boczne luzy. 

 

Termin siewu

Termin siewu jest jednym z najważniejszych kryteriów wpływających na długość okresu wegetacji buraka cukrowego, od którego w dużym stopniu zależy wielkość i jakość plonu. Zmienność warunków klimatyczno – glebowych w Polsce zmusza plantatora do dostosowania terminu siewu do lokalnych warunków przyrodniczych. W czasie siewu temperatura gleby na głębokości 5 – 10 cm powinna wynosić 5 – 100C, zaś wilgotność od 12 do 16%. Przy wyborze terminu siewu można posłużyć się również obserwacjami fenologicznymi. Za wczesny termin siewu przyjmuje się kwitnienie forsycji, początek wytwarzania liści u agrestu, porzeczek, brzozy i bzu, początek kwitnienia czereśni i wiśni.

Zbyt wczesny siew, w nie ogrzaną i wilgotną rolę przyczynia się do wydłużenia okresu wschodów, pogorszenia zdrowotności roślin, obniżenia obsady i wytwarzania pośpiechów. Natomiast późny siew przyczynia się do skrócenia okresu wegetacji, zmniejszenia plonu oraz pogorszenia jakości przetwórczej.

 

Technika siewu

Do wysiewu otoczkowanych nasion buraka cukrowego najkorzystniej jest stosować  siewniki mechaniczne. W porównaniu do siewników pneumatycznych są prostsze w budowie, lżejsze, tańsze, a jednocześnie przewyższają je jakością pracy. Zalecana prędkość robocza dla siewników mechanicznych z zewnętrznym systemem napełniania komórek tarczy wynosi 5 km/h. Siewniki mechaniczne posiadające wewnętrzny system napełniania komórek tarczy mogą pracować z prędkością przekraczającą 8 km/h. Siewniki pneumatyczne najwyższą dokładność rozmieszczenia nasion uzyskują przy prędkości 6 – 7 km/h.

Nasiona buraka cukrowego powinny być wysiane na głębokość 2,5 – 3,5 cm. Na glebach lżejszych nasiona należy umieszczać nieco głębiej (3,0 – 3,5 cm). Natomiast na glebach średnich i ciężkich płycej (2,5 – 3,0 cm).

Zbyt głębokie umieszczenie nasion w glebie przyczynia się do opóźnienia wschodów. W związku z tym rośliny są w większym stopniu narażone na działanie grzybów powodujących zgorzel. Zbyt płytkie przykrycie nasion jest przyczyną nierównomiernych, piętrowych wschodów.

Buraki należy siać w odstępach co 18 cm w rzędzie, przy rozstawie rzędów co 45 cm.

Po rozpoczęciu siewu i przejechaniu na polu kilkunastu metrów, należy przerwać siew i sprawdzić rozstawę rzędów, głębokość siewu i dokładność przykrycia nasion glebą (rys.2). Następnie należy kontynuować siew zwracając szczególną uwagę na prostolinijność rzędów.

 

głębokość nasion w glebie
Rys. 2. Sprawdzenie głębokości umieszczenia nasion w glebie

 

 

 

Życzymy udanych siewów

KWS Agroservice

 


 
KWS