KWS
   
 

Chwościk burakowy (Cercospora beticola) i ramularia (Ramularia beticola) - film video

Film na temat chwościka burakowego (Cercospora beticola) i ramularii (Ramularia beticola) opracowany został wspólnie przez fitopatologów z KWS SAAT AG i pracowników Katedry Fitopatologii Uniwersytetu Rolniczego w Kilonii. 

 

 
KWS