KWS
   
 

Doradca Adam Majewski mówi o Ricardinio.

Średniowczesną odmianę Ricardinio przedstawia nasz specjalista, Adam Majewski. Prosimy posłuchać.

 

 
KWS