KWS
   
 

Siew kukurydzy

Opracowany specjalnie dla plantatorów kukurydzy film o siewie kukurydzy trwa ok.10 min i wyczerpująco omawia i prezentuje różne aspekty tej ważnej czynności - przede wszystkim metody kontroli ilości wysiewu oraz kontroli prędkości jazdy siewnika na polu.

 

 
KWS