KWS
   
 

PANORAMA KWS

Tolerancyjna na Rizomanię i Mątwik burakowy

Typ normalny

  • wykazuje podwyższoną odporność na Chwościk buraka i Mączniak prawdziwy buraka

  • wysoka produktywność, najwyższy plon technologiczny cukru dla odmian o podwójnej tolerancji zarejestrowanych w 2014 roku

  • wysoki plon korzeni, zawartość cukru powyżej wzorca

  • bardzo dobra jakość przetwórcza

  • duża odporność na wydawanie pośpiechów

 

Ważniejsze cechy użytkowe (wyniki rejestracyjne COBORU 2012-2013):

Cecha Wartość bezwzględna % wzorca
Plon cukru w t z ha 15,1 106,6
Plon korzeni w t z ha 90,5 106,0
Zawartość cukru w % 18,4 100,5
% korzeni drobnych 0,8 100,0

 

 


 
KWS