KWS
   
 

PANORAMA KWS

Od 3 lat najwyżej plonująca odmiana o podwójnej tolerancji w badanich COBORU

Wprowadzenie do uprawy nowych odmian buraka cukrowego wykazujących  tolerancje lub odporność na najgroźniejsze patogeny i szkodniki jest pilną koniecznością. Nowe regulacje prawne mogą pozbawić plantatorów środków ochrony roślin niezbędnych do uzyskania wysokich plonów. W tej sytuacji plantatorzy pilnie poszukują odmian odpornych na Chwościk buraka z tolerancją na Mątwik burakowy o wysokim potencjale plonowania.

Najbardziej miarodajne wyniki oceny odmian w Polsce, to doświadczenia rejestracyjne i porejestracyjne (PDO) prowadzone w kilkunastu Stacjach Doświadczalnych przez niezależną instytucję jaką jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU).

Według COBORU najlepszą od 2014 roku odmianą tolerancyjną na Mątwika burakowego w Polsce jest odmiana PANORAMA KWS.  

Przez ostatnie trzy lata to odmiana o najwyższym  plonie cukru z ha wśród wszystkich odmian tolerancyjnych na patogeny.

Jest również na pierwszym, lub drugim miejscu wśród wszystkich zarejestrowanych w tych latach odmian buraka cukrowego.

Dotyczy to zarówno doświadczeń rejestracyjnych (wzorzec) jak i Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

PANORAMA KWS to odmiana zalecana zwłaszcza w płodozmianach wysokiego ryzyka, gdzie burak występuje częściej niż co cztery lata, lub tych w których uprawia się rośliny żywicielskie Mątwika burakowego np.:  rzepak.  

Jej pokrój i ulistnienie oraz wyniki uzyskane w lokalizacjach o wysokim niedoborze opadów wskazują na szczególnie wysoką jej wartość w warunkach suszy.

W doświadczeniach PDO w 2015 roku, bardzo suchym,  jej plony były wyższe o 1,5 tony cukru z ha od testowanej w tych badaniach innej odmiany tolerancyjnej na Mątwik burakowy.

 

W badaniach rejestracyjnych COBORU w 2016 roku PANORAMA KWS występowała jako wzorzec i kolejny raz okazała się niedościgniona pod względem technologicznego plonu cukru (% wzorca)

    


 
KWS