KWS
   
 

AGRO VITALLO

Najwyższy plon wśród wszystkich grup wczesności

Z 280 / K 280 

Na ziarno, kiszonkę i biogaz

ziarno.jpg kiszonka.jpg biogaz.jpg

Na kiszonkę

  • nr 1 w Polsce w plonie suchej masy całych roślin (24,9 t/ha) w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK wśród wszystkich grup wczesności (70 odmian) w 2014 r. i nr 2 w plonie SM kolb (12,3 t/ha)
  • potężne i bardzo wysokie rośliny, bogato ulistnione, z dobrze wypełnionymi kolbami (49,2% udziału w plonie wg badań CCA COBORU 2014)
  • ziarno flint-dent bogate w skrobię by-pass

Na biogaz

  • jedna z najwyższych wydajności biogazu z 1 ha kukurydzy energetycznej

Na ziarno

  • wysokie FAO w typie ziarna flint-dent predysponują odmianę do zbioru w celu zakiszania w rękawach

agrovitallo-dosw.png

pano2.png


 
KWS