KWS
   
 

AMBROSINI

Mistrz gleb mozaikowatych

Z 220 / K 220
Na ziarno i na kiszonkę

ziarno.jpg kiszonka.jpg

Na ziarno

  • 11,8 t/ha suchego ziarna o wilgotności podczas zbioru 25,9% w dośw. porejestrowych PDO COBORU za lata 2011-2014 w całej Polsce

  • 12,2 t/ha suchego ziarna o wilgotności podczas zbioru 30,4% w dośw. porejestrowych PDO COBORU za lata 2011-2014 na północy Polski

  • 12,56 t/ha suchego ziarna i wilg. podczas zbioru 24,7% w CCA COBORU 2012 i 12,57 t/ha suchego ziarna i wilg. 28% podczas zbioru w CCA COBORU 2014

Na kiszonkę

  • 56,1% kolb w plonie i plon 20,5 t/ha SM całych roślin w dośw. PDO COBORU w latach 2011-2014

  • polecana na wysokoenergetyczną kiszonkę

ambrosini-dosw.png

pano2.png

Ambrosini na polu w Kondratowicach, 15.09.12

 

 
KWS