KWS
   
 

AMOROSO

Wzorowo oddaje wodę z ziarna przed zbiorem

Z 240/ K 250

Na ziarno, kiszonkę i grys

ziarno.jpg kiszonka.jpg grys.jpg

Na ziarno

  • daje najsuchsze ziarno w grupie średniopóźnej w badaniach PDO (w latach 2012 i 2013 - 89% wilgotności wzorca, w 2011 r. - 94% wzorca, w 2010 r. - 92% i w 2009 r. - 98%)
  • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i bardzo szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności 25-27%
  • rośliny średniowysokie lub wysokie w typie stay-green
  • kolby typu fix bardzo dobrze uziarnione na szczycie
  • ziarno w typie flint ze skomasowaną skrobią szklistą decyduje o wysokiej przydatności na grys

Na kiszonkę

  • optymalny plon suchej masy o wysokiej zawartości skrobi i strawności całych roślin
  • rośliny średniowysokie lub wysokie w typie stay-green

amoroso-dosw.png

amorosopano2.png

 

 

Amoroso na polu w Kondratowicach, 15.09.12

 

 
KWS