KWS
   
 

CASCADINIO

Pełne silosy kiszonki bogatej w skrobię

Z 270 / K 270
Na kiszonkę

kiszonka.jpg

Pełne silosy kiszonki bogatej w skrobię

Na kiszonkę

  • miejsce w plonie ogólnej suchej masy (23,7 t/ha) i w plonie suchej masy kolb (13,0 t/ha) w doświadczeniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK w roku 2013, wśród wszystkich grup wczesności
  • wysoki udział plonu kolb w plonie ogólnym - 54,9%
  • wybitnie wysoki plon suchej masy całych roślin i kolb (9 w skali BSA)
  • dobra strawność całych roślin (6 w skali BSA)
  • odmiana w typie stay-green o przedłużonym terminie przydatności do zbioru (szerokie okno żniwne)

cascadinio-dosw.png

pano2.png


 
KWS