KWS
   
 

CASSILAS

Najwyższy plon energetycznej kiszonki

Z 260 / K 260
Na kiszonkę i biogaz

kiszonka.jpg biogaz.jpg

Na kiszonkę

  • bardzo wysoko plonująca odmiana kiszonkowa
  • miejsce w plonie ogólnym SM i kolb wśród wszystkich odmian badanych w dośw. rejestrowych COBORU w latach 2009 i 2010 oraz doświadczeniach rozpoznawczych w grupie średniowczesnej w 2010 r.
  • miejsce w plonie ogólnym SM i plonie kolb w doświadczeniach PDOCOBORU i PZPK w roku 2011 przekraczający 55% udział kolb w kiszonce

Na ziarno

  • bardzo wysokie plony ziarna przydatnego do zakiszania w rękawach ze względu na powolne oddawanie wody przed zbiorem

   cassilas-dosw.png

pano2.png


 
KWS