KWS
   
 

Dobór odmiany kukurydzy do produkcji bogatej w ziarno kiszonki

Wartość pokarmowa kukurydzy ulega w trakcie dojrzewania znacznym zmianom. Zamiast analizować wiele parametrów jakościwych kiszonki z kukurydzy, często bardzo zmiennych, przy wyborze odmiany można skupić się przede wszystkim na plonie ziarna i na jego udziale w kiszonce.

W jaki sposób udział ziarna wpływa na wartość energetyczną kiszonki? 

Wybierając odmianę kukurydzy na kiszonkę warto przede wszystkim pamiętać, że im więcej ziarna w kiszonce tym lepsza jest jej jakość, a im więcej ziarna z hektara, tym wyższy plon skrobi i energii.
Inne kryteria, które także trzeba wziąć pod uwagę, to wielkość powierzchni paszowej oraz inne pasze objętościowe w dawce pokarmowej.

Dla gospodarstw o wysokiej obsadzie zwierząt  oraz w tych przypadkach, gdy kiszonka z kukurydzy jest podstawową paszą objętościową czyli gdy nadaje dawce strukturę, powinniśmy wybierając odmianę uwzględnić następujące kryteria:

  1. wczesność dojrzewania zapewniająca osiągnięcie fazy późnowoskowej ziarna
  2. wysoki plon ziarna
  3. wysoki plon ogólny suchej masy
  4. efekt stay green
  5. stabilny plon

Odmiany KWS najlepiej spełniające te kryteria to CASSILAS, KWS 5133 ECO, RONALDINIO i GROSSO.

Odmiany, które nie dają najwyższych plonów ogólnej suchej masy, ale cechują się najwyższym plonem ziarna i skrobi z hektara  zapewniają kiszonkę o najwyższym udziale ziarna i zawartości skrobi. Stosowanie tego typu odmian do produkcji kiszonki jest bardzo popularne w krajach osiągających najwyższe wydajności mleka od krowy jak Holandia - 9,5 tys kg lub Niemcy - 9 tys kg.

Dla wysokowydajnego bydła powinniśmy uwzględnić następujące kryteria wyboru odmian kukurydzy:

  1. wczesność zapewniająca osiągnięcie dojrzałości fizjologocznej przez ziarno w momencie zbioru
  2. najwyższy plon ziarna
  3. efekt stay green
  4. stabilne w latach plony
  5. strawność łodyg i liści

Odmiany KWS najlepiej spełniające te kryteria to RICARDINIO, AMBROSINI,  TOURAN, RONALDINIO, AMADEO. Odmiany AMADEO i TOURAN wyróżniają się w warunkach klimatycznych Polski wyższą strawnością łodyg i liści w stadium dojrzałości fizjologicznej ziarna. 

Z RONALDINIO zyskasz podwójnie! Posłuchaj dlaczego...

 

 
KWS