KWS
   
 

GROSSO

Wysoki potencjał plonowania

Z 260 / K 260
Na ziarno i kiszonkę

ziarno.jpg kiszonka.jpg

Na ziarno

  • najwyższa ocena plonu ziarna w badaniach w Niemczech (wg punktacji BSA - 9)
  • najwyższy plon ziarna wśród wszystkich badanych odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2010 - 10,7 t/ha ziarna
  • wilg. 14% (110,7% plonu wzorca grupy średniopóźnej)
  • doświadczenia ścisłe na glebach lekkich wskazują na dobrą tolerancję na suszę - doświadczenia ścisłe Agrostat na glebach lekkich w Polsce w 2010 r.

Na kiszonkę

  • w badaniach porejestrowych COBORU i PZPK uzyskała w 2012 r.plon suchej masy całych roślin (SMCR) 21,3 t/ha i udział kolb 55,6%, a w roku 2013: 20,1 t/ha SMCR i 54,4% udziału kolb w plonie

grosso-dosw.png

pano2.png


 
KWS