KWS
   
 

Klucz do sukcesu: Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę

Uprawa kukurydzy na kiszonkę powinna zostać przeprowadzona równie starannie jak uprawa kukurydzy na ziarno. Wysoki plon suchej masy kolb wnosi bowiem ze sobą znacznie większą porcję energii niż zielona część rośliny.

Punktowy siew kukurydzy to najważniejszy zabieg w uprawie tej rośliny. Żle wykonanego siewu nie można poprawić, a jego skutkiem jest spadek plonu. Kukurydza w przeciwieństwie do zbóż nie krzewi się, dlatego należy zadbać o uzyskanie obsady odpowiedniej dla kierunku użytkowania i rodzaju stanowiska. Zalecana gęstość podawana jest dla każdej odmiany w katalogach firm nasiennych. Nie powinno się przekraczać maksymalnej liczby roślin na jednostce powierzchni, gdyż skutkuje to wzrostem konkurencji między roślinami o wodę, składniki pokarmowe i światło. W warunkach suszy wykształcą one słabo wypełnione kolby, a uzyskana z nich kiszonka będzie miała niską koncentrację skrobi.

Niestety, rolnicy sieją kukurydzę na kiszonkę zwykle zbyt gęsto. Uzyskują wtedy wyższe plony świeżej masy, ale jakość kiszonki się pogarsza się wskutek niższej zawartości ziarna. Żywienie krów kiszonką o niższej koncentracji energii zmusza hodowcę do codziennego ponoszenia dodatkowych kosztów na pasze treściwe.
Czytaj dalej...


 
KWS