KWS
   
 

KWS prowadzi doświadczenia hodowlane kukurydzy także w Polsce

Celem w hodowli kukurydzy jest uzyskanie odmian dających wysokie plony w różnych warunkach klimatycznych, dlatego odmiany badane są w różnych warunkach klimatyczno - glebowych w krajach, w których mają być później uprawiane na polach produkcyjnych.

W Baranówku koło Pleszewa w województwie wielkopolskim znajduje się największy w Polsce teren doświadczalny kukurydzy - poletka doświadczalne zajmują tutaj powierzchnię 6 ha! Prowadzenie doświadczeń hodowlanych jest złożonym procesem wymagającym dużych umiejętności i staranności. 
Interesująco opisuje go poniższy artykuł, który ukazał się w Życiu Pleszewa 8 sierpnia 2012 roku:  

Życie Pleszewa: Niemcy inwestują w hodowlę kukurydzy

 

 
KWS