KWS
   
 

KADURAS

Najwcześniejszy dent

Z 250 / K 250
Na ziarno

ziarno.jpg

Na ziarno

  • w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 r. dała średni plon suchego ziarna 12,5 t/ha o wilgotności 25,3% w czasie zbioru
  • najsuchsze ziarno przed zbiorem w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2014 r. w grupie średniopóźnej: 26,6% wilgotności ziarna podczas zbioru i plonie 13 t/ha ziarna o wilg. 14%
  • dedykowana na wczesny zbiór w centralnej i południowej Polsce na ciepłych i żyznych stanowiskach

kaduras-dosw.png

kaduraspano2.png


 
KWS