KWS
   
 

KRYSALIS

Regularnie wysokie plony ziarna

Z 270 / K 280  Na ziarno

ziarno.jpg

Na ziarno

  • 3. miejsce w plonie ziarna w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 r. z plonem suchego ziarna 13,9 t/ha o wilgotności w czasie zbioru 25,3% (wśród 43 badanych odmian)
  • 13,7 t/ha ziarna o wilg. 14% i wilgotności podczas zbioru 26,8%w dośw. rozpoznawczych CCA COBORU w 2014 r.
  • miejsce w doświadczeniach ścisłych KWS na południu Polski
  • (plon suchego ziarna 14,0 t/ha o wilgotności 22,5%) w 2012 r.
  • odmiana polecana na dobre i ciepłe stanowiska w centralnej i południowej Polsce
  • średni stay-green

krysalis-dosw.png

pano2.png


 
KWS