KWS
   
 

KWS 9361

Potwierdzone wysokie plony ziarna

Z 280 / K 280  Na ziarno

ziarno.jpg

Na ziarno

  • wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzony w praktyce rolniczej i badaniach COBORU
  • w dośw. rozpoznawczych CCA COBORU w 2013 r. uzyskała średni plon 11,21 t/ha suchego ziarna (28,5% wilg. podczas zbioru), w roku 2014 - 13,51 t/ha ziarna o wilg. 14% (29,3% wilg. Podczas zbioru)
  • wysoka stabilność plonowania - najwyższe plony na różnych stanowiskach
  • ziarno średniej wielkości - łatwo oddaje wodę
  • ziarno typu dent
  • kolby do końca wypełnione

9361-dosw.png

pano2.png

KWS 9361 na polu w Kondratowicach, 15.09.12

 

 
KWS