KWS
   
 

KWS 2323

Zdrowe ziarno w typie dent

Z 270 / K 270 

Na ziarno

Na ziarno

  • plon 13,9 t/ha suchego ziarna o wilg. podczas zbioru 27,3% i 5. miejsce pod względem dochodu brutto w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w 2014 r. wśród 117 odmian ze wszystkich grup wczesności
  • najwyższe plony suchego ziarna w doświadczeniach łanowych i ścisłych KWS na południu Polski w latach 2013-2014
  • w badaniach rejestracyjnych w Czechach (UKZUZ) drugie najniższe porażenie kolb fuzariozą (wśród 61 badanych odmian)
  • doskonały dry-down - dosychanie ziarna przed zbiorem

2323-dosw.png

pano2.png


 
KWS