KWS
   
 

MILLESIM

Rekordowy plon suchego ziarna i dochód brutto

Z 260 / K 260
Na ziarno, także na kiszonkę

ziarno.jpg kiszonka.jpg

 

Na ziarno

  • miejsce w plonie suchego ziarna (11,26 t/ha o wilg. 14%) wśród wszystkich grup wczesności w doświadczeniach porejestrowych PDO COBORU i PZPK w 2013 r.
  • miejsce w plonie ziarna w badaniach rejestracyjnych COBORU w 2011 r. w grupie średniopóźnej
  • bardzo dobra stabilność plonowania potwierdzona w doświadczeniach łanowych KWS w Polsce
  • 12,98 t/ha ziarna o wilgot. 14% w dośw. rozpozn. CCA COBORU w 2014 r.

Na kiszonkę

  • daje surowiec o najwyższych parametrach energetycznych do produkcji kiszonki dla krów mlecznych: ponad 56% udziału kolb w plonie SM

millesimpano2.png

Millesim na polu w Kondratowicach, 15.09.12

 

 
KWS