KWS
   
 

Sposób na obniżenie kosztów żywienia bydła: Energia z kukurydzy kiszonkowej KWS

Jednym z najważniejszych parametrów wyboru odmiany kukurydzy na kiszonkę jest ogólny plon suchej masy i plon ziarna (skrobi) z hektara.

Analizując wpływ różnych składników pokarmowych kiszonki z kukurydzy na wydajność mleka i codzienne koszty żywienia bydła stwierdzamy, że skrobia wnosi ze sobą najwyższą wartość energetyczną i jest głównym powodem dla uprawy kukurydzy na kiszonkę. Kolejnym źródłem energii dla krów jest strawne włókno, które nadaje paszy strukturę podnosząc jednocześnie wartość energetyczną paszy objętościowej.

Odmiany kukurydzy KWS typu stay-green zbierane na kiszonkę po osiągnięciu fazy czarnej plamki na ziarnie osiągają strawność materii organicznej w przedziale 72 - 74%. W wybitnie korzystnych dla kukurydzy sezonach strawność całych roślin osiąga nawet 75-76%, czego przykładem jest ostatni sezon i wyniki analiz wartości pokarmowej odmian kukurydzy zbieranej w całej Polsce na ponad 50 polach doświadczalnych KWS.  Czytaj dalej...

Wykres kukurydza na kiszonkę, doświadczenia COBORU i PZPK 2011 

Artykuł opracowany został dla Hodowcy Bydła przez kierownika działu Agroservice Kukurydza w KWS Polska, dr Adama Majewskiego. Kliknij na okładkę, aby otworzyć:

Hodowca Bydła, sierpień 2012 


 
KWS