KWS
   
 

TOURAN

Najwyższa zawartość skrobi w kiszonce

K 230 / Na kiszonkę

kiszonka.jpg

 

Na kiszonkę

  • wysokie plony suchej masy i najwyższe udziały plonu kolb (PDO COBORU i PZPK 2009-2014)
  • bardzo wysoka strawność całych roślin - 74,9% strawnej materii organicznej (średnia z badań jakości kiszonki w laboratorium KWS 2011-2014)
  • niższe dzienne koszty produkcji mleka dzięki najwyższej zawartości skrobi i wysokiej strawności kiszonki

Na ziarno

  • wysoki plon ziarna, które wolno oddaje wodę i wybitnie dobry wigor początkowy predysponują odmianę do uprawy na kiszone ziarno na zimnych stanowiskach

touran-dosw.png

touranpano2.png


 
KWS