KWS
   
 

SILVESTRE

Niezawodna od lat - również na słabszych glebach

Z 220 / K 230
Na kiszonkę

kiszonka.jpg

Na kiszonkę

  • typowa odmiana kiszonkowa, na wczesny zbiór
  • najwyższy plon suchej masy w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU w latach 2005, 2006 i 2007
  • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną, uzyskując maksymalną zawartość skrobi by-pass w kiszonce
  • przydatna w rejonach o krótszym okresie wegetacji i na słabszych stanowiskach, gdzie osiąganie wysokich plonów jest ograniczone małą ilością opadów i niską żyznością gleby
  • silny stay-green daje dodatkowe 10 dni na zbiór

silvestre-dosw.png

pano3.png

 

 


 
KWS