KWS
   
 

Sorgo jako substrat do produkcji biogazu

Sorgo zwyczajne jest rośliną jednoroczną jarą należącą, podobnie jak kukurydza, do roślin szlaku fotosyntezy C4 (o wysokiej wydajności fotosyntezy) i uprawianą na słabych kompleksach glebowych ze względu na małe wymagania glebowe i dużą tolerancję na suszę.

Siew

Nasiona sorgo są stosunkowo małe (MTN wynosi 15-40 g w zależności od odmiany), dlatego pole powinno być dobrze przygotowane przed siewem. Ponieważ rośliny sorgo są bardzo wrażliwe na przymrozki, a nasiona potrzebują do wschodów temperatury gleby 12-14oC, siew wykonujemy około 10-15 maja na głębokość około 4 cm (3 do 5 cm w zależności od wilgotności gleby - w warunkach suszy siejemy głębiej). Jako plon wtóry sorgo może być wysiewane również na początku czerwca, jednak nie należy zbytnio opoźniać siewu, gdyż ryzykujemy brakiem wilgoci potrzebnej do skiełkowania ziarna i skracamy okres wegetacji. Ważne jest aby po siewie lekko zwałować pole. Rozstawę rzędów uzależniamy od siewnika i maszyny do zbioru. Może ona wynosić 30-75 cm, jednak optimum to 35-50 cm. Ilość wysiewu należy dopasować do rodzaju odmiany i jej zdolności krzewienia się, dlatego wżne jest, by zastowować się do zaleceń producenta materiału siewnego. Wschody występują zwykle po 1-2 tygodniach. Należy pamiętać o minimalnej temperaturze gleby podczas siewu, gdyż w temperaturze poniżej 12oC sorgo wschodzi ponad 2 tygodnie, a kiełki są narażone na infekcję patogenami glebowymi z rodzaju Pythium, Fusarium i innych.
W temperaturze gleby 15oC wschody następują po 7-12 dniach, jednak ciągle istnieje duże ryzyko porażenia chorobami grzybowymi. Wyższe temperatury gleby i dostateczne uwilgotnienie skracają okres wschodów do 5-7 dni i zmniejszają ryzyko infekcji.

Technika siewu

Siewu dokonujemy w technologii zbliżonej dla burakow, najlepiej siewnikiem punktowym w dobrze doprawioną glebę. Nie polecamy uprawy uproszczonej ani zerowej, gdyż występują gorsze wschody i duże nasilenie chwastów.

Nawożenie

Sorgo ma niższe od kukurydzy potrzeby nawozowe, określane jako 3/4 zapotrzebowania na NPK, jednak wyższe wymagania co do Ca i Mg.
Orientacyjne dawki składników pokarmowych kształtują się następująco: N 100-150, P2O5 60-80, K2O 120-150, Ca 30-50 i Mg 15-30 kg/ha. Przenawożenie zwiększa ryzyko wylegania. Zalecane jest rzędowe nawożenie w trakcie siewu w ilości 20 kg N i 20 kg P2O5/ha.


 
KWS