KWS
   
 

DERRICK

Najważniejsze cechy odmiany:
- odmiana zarejestrowana w Polsce w 2018 roku
- najwyżej plonująca odmiana populacyjna w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2016 i 2017
- wymaga typowego stanowiska pod uprawę rzepaku, ale udaje się również na stanowiskach przeciętnych
- elastyczna co do terminu siewu
- wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liścia
- dobra zimotrwałość
- średnio późno startuje z wegetacją na wiosnę,
przez co później się rozhartowuje i jest mniej narażona na wtórne przymrozki

- wysoka odporność na wyleganie
- wysoka zawartość oleju w nasionach
- stabilny i bardzo wysoki plon nasion
- najwyżej plonująca odmiana populacyjna w doświadczeniach KWS Agroservice 2018
- średni plon z doświadczeń rejestrowych 2017 na poziomie 104,2% wzorców, tj. >7% wyżej od odmiany nr 2 w zestawieniu COBORU
- jedyna odmiana populacyjna w doświadczeniach rejestrowych COBORU, która przekroczyła poziom 100% wzorców


 
KWS