KWS
   
 

HERTZ F1

Mieszaniec o podwyższonej odporności na WERTICILIOZĘ

 

 

Najważniejsze cechy odmiany

 

 • Zarejestrowany w UE w 2013 roku
 • Znajduje się w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
 • Odmiana mieszańcowa 00
 • Wymaga typowego stanowiska pod uprawę rzepaku
 • Wysoki wigor początkowy
 • Przydatna przy opóźnionych siewach
 • Odporność na Phoma – Grupa I (gen Rlm7)
 • Podwyższona odporność na Werticilioze (8,5/9pkt) i Cylindrosporiozę (5,0/9 pkt)
 • Podwyższona odporność na choroby podstawy łodygi (gen Rlm7)
 • Średnia wysokość roślin (164cm)
 • Średnio wczesny termin kwitnienia
 • Wczesne dojrzewanie
 • Plon w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU 2015 – 49,8 dt/ha
 • Zawartość oleju 47,2% w tym omega 3 11,5% (FR)
 • Zawartość białka 18,5% (FR)
 • Zawartość glukozynolanów 13,7 uM/g (FR)
 • W pełni zrestorowany mieszaniec w typie OGURA

 

 

Profil odmiany

Rozwój jesienny 3/5

Start wiosennej wegetacji 3/5

Termin kwitnienia: wczesny do średniego

Dojrzałość techniczna: wczesna do średniej

Wysokość roślin: Średnia

Odporność na:

 • Wymarzanie
 • Wyleganie – powyżej średniej
 • Suchą zgniliznę – powyżej średniej
 • Zgniliznę twardzikową - średnia

Wymagania glebowe: typowe dla rzepaku (II-IVa)

 

 

 


 
KWS