KWS
   
 

KADORE

 • Doskonały do wczesnego (ewentualnie średnio wczesnego) siewu – nie strzela w pęd główny przed zimą.
 • Długi okres jesiennego rozwoju powoduje, że KADORE precyzyjnie kształtuje rozetę i w odpowiedniej fazie wchodzi w proces zimowania.
 • Bardzo wysoka zimotrwałość
 • Bardzo wysoki oraz stabilny potencjał plonowania wśród liniowych odmian rzepaku, potwierdzony w praktyce.
 • Rzepak KADORE plonuje bardzo dobrze na obszarze całego kraju, a szczególnie wysoko na kompleksach glebowych typowo przeznaczonych pod produkcję rzepaków.
 • Coroczne wewnętrzne badania P.W. Lechpol sp. z o.o., przeprowadzone na poletkach doświadczalnych w Grocholinie (gmina Kcynia, województwo kujawsko-pomorskie) w sezonie 2012/2013 oraz 2015/2016, po raz kolejny wykazały olbrzymi potencjał plonotwórczy rzepaku KADORE.
 • Średni plon dla tej odmiany (z czterech powtórzeń) wyniósł 41,94 dt/ha, co stanowi 104% wzorca (wzorzec – średnia uzyskana z wszystkich odmian). Natomiast na jednym z poletek odmiana ta uzyskała najwyższy wynik wśród 60 badanych odmian rzepaku: 49,86 dt/ha – 124% wzorca!!!
 • KADORE charakteryzuje się bardzo wysoką masą tysiąca nasion (przedział 5,0 – 6,0 g)
 • Niski o mocnych łodygach, dzięki czemu jest bardzo odporny na wyleganie.
 • Niska biomasa zapewnia oszczędny i szybki zbiór oraz równomierny rozwój łanu i wyrównane dojrzewanie
 • Charakteryzuje się średnio późnym okresem rozwoju wiosennego.
 • Kwitnie w późniejszym terminie, przez co niweluje ryzyko wczesnowiosennych przymrozków.
 • Dojrzałość technologiczna na poziomie średnio wczesnym
 • KADORE reprezentuje bardzo wysoki profil zdrowotnościowy.
 • Wykazuje wysoką odporność na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam) oraz cylindrosporiozę
 • Dobrze reaguje na skracanie triazolami
 • Zalecana norma wysiewu: 40 – 70 szt./m2. Wskazana jest niższa obsada roślin na jednostce powierzchni.
 • Odmiana polecana do intensywnej technologii uprawy na glebach dobrych i bardzo dobrych, toleruje również mozaiki, ale ograniczeniem jest tutaj woda, a właściwie jej brak

 

Wyłącznym dystrybutorem odmiany KADORE jest firma P.W. Lechpol z siedzibą w Szubinie.


 
KWS