KWS
   
 

MARCOPOLOS F1

Wysoki i stabilny plon doskonałej jakości

Najważniejsze cechy odmiany:
- zarejestrowana w Polsce w 2012 roku
- znajduje się na Liście Odmian Zalecanych COBORU
- polecana na typowe stanowiska pod uprawę rzepaku
(kl. II-IVa)
- przydatna przy opóźnionych siewach
- nadaje się do uprawy uproszczonej i w szerokie rzędy
- buduje dużą liczbę rozgałęzień produktywnych
- wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
- szybki rozwój jesienny i wiosenny
- bardzo dobra zimotrwałość
- charakteryzuje się wysoką biomasą
- bardzo niska zawartość glukozynolanów,
idealny surowiec paszowy
- dobra odporność na wyleganie
- druga z najwyżej plonujących odmian w doświadczeniach KWS Agroservice RzepaQ 2011-2015 (105,2% średniej)
- jedna z najwyżej plonujących odmian mieszańcowych w PDO COBORU 2012-2016 - średnio 109% wzorców
- w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA

  tabelamarcopolos.png

marcopolosdoswiadczenie.jpg

marcopolosdoswiadczenie2.png

 

 

 

Dodatkowe informacje o odmianie - na tle doświadczeń PDO:

marcopolos 2014


 
KWS