KWS
   
 

QUARTZ

Wyciśniesz więcej!

Najważniejsze cechy odmiany:
- najwyżej plonująca odmiana populacyjna spośród zarejestrowanych w KR COBORU w roku 2013!
- wymaga typowego stanowiska pod rzepak aby dać wysoki plon nasion
- elastyczna co do terminów siewu ze względu na wysoki wigor początkowy
- wykazuje najwyższą zimotrwałość w badaniach
COBORU, w najtrudniejszych sezonach
(2011, 2012, 2016)
- duże zdolności regeneracyjne roślin
- spowolniony wigor wiosenny - odporność na wtórne przemarznięcia wiosną
- niska wysokość łanu
- bardzo odporna na wyleganie
- synchroniczne kwitnienie - nie odnawia się po kwitnieniu
- najwyższy plon i zawartość tłuszczu spośród odmian populacyjnych w badaniach rejestrowych COBORU 2013
- wg doświadczeń rejestrowych QUARTZ w sezonach 2011 i 2012 osiągnął średnio ponad 110% wzorca populacyjnego (108% w 2012 i 113% w 2011)

 

quarz3.png

quartz1.png

quarz2.png


 
KWS